Wat is GPS?

GPS is niet meer weg te denken uit ons leven. We gebruiken het bijna allemaal om bijvoorbeeld de weg te vinden of om apparaten met GPS te traceren, maar wat is GPS?

GPS: Alle info

GPS staat voor Global Positioning System. Het is een navigatiesysteem wat oorspronkelijk voor het Amerikaanse leger is ontwikkelt in de jaren ’70. Na een ongeluk met een vliegtuig in 1983 heeft de destijds President van Amerika, Ronald Reagan, besloten om GPS openbaar te maken.

Nauwkeurig tot op enkele meters

Het is je vast wel eens opgevallen dat GPS niet 100% nauwkeurig je locatie weergeeft. Vaak is er een afwijking van enkele meters. Nog steeds is dat super nauwkeurig als je nagaat dat de GPS satellieten op zo’n 20.000km(!) boven de aarde vliegen.

Hoe wordt de locatie bepaald?

Dit gebeurt aan de hand van 24 GPS satellieten. Deze satellieten hebben een omlooptijd van zo’n 12 uur om de aarde.

Al deze satellieten hebben een atoomklok aan boord zodat de exacte tijd in een GPS signaal kan worden meegezonden. Wanneer je een GPS signaal van meerdere satellieten ontvangt kan het tijdsverschil tussen de signalen worden gecombineerd en zo de exacte positie worden bepaalt.

GPS is nauwkeurig wanneer het een signaal heeft ontvangen van 3 satellieten of meer. Bij minder satellieten is de locatie minder nauwkeurig.

Voor consumentenapparaten zoals onze smartphones is zelfs een 4e satelliet nodig om een exacte positie aan te merken. Dit komt omdat deze niet op basis van de atoomklok tijd werken.

WAAS & EGNOS voor correcties

WAAS is het Wide Area Augmentation System. Dit systeem zorgt voor correcties in GPS signalen om fouten te voorkomen door onder andere ionosferische afwijkingen. EGNOS is de Europese variant van dit systeem.

Het werkt als een web van satellieten- en grondstations.

GPS alternatieven: Galileo en meer

Lang was GPS de enige in haar soort. Toch komen er steeds meer alternatieven waaronder het Europese Galileo.

Galileo is op dit moment in ontwikkeling en richt zich puur op commercieel gebruik. De basis van het systeem is gratis. Wil je meer nauwkeurigheid én betrouwbaarheid? Dan kan dat tegen betaling.